BẢNG PHÂN BỐ GÓC NGHIÊNG MẶT CÁNH

Áp dụng cho tuabin gió 3 cánh có tốc độ biến đổi hiện nay, có tốc độ quay từ 18- 20 vòng / phút tại vận tốc gió định mức như hiện nay, tất cả các thông số chế tạo và điều khiển cánh tuabin như hiện nay. Chỉ khác là cánh tuabin được chế tạo sao cho mặt cánh tuabin tại một phân đoạn cánh rất ngắn ta có thể coi là phẳng, mặt sau của cánh nên chế tạo song song với mặt trước, bề rộng cánh nên chế tạo không đổi dọc theo chiều dài cánh, cánh dài dưới 45 mét, (d: khoảng cách từ mặt cánh tới trục tuabin, α i : góc nghiêng mặt cánh tại vị trí tương ứng).

Nếu chế tạo diện tích mặt cánh bằng với diện tích mặt cánh của tuabin như hiện nay thì sản lượng điện sẽ tăng khoảng 30%.

Tại: d = 5m, góc nghiêng là: α 5 = 63 0 10’;

d = 7m, α 7 = 66 0 18’ ;

d = 9m, α 9 = 69 0 14’ ;

d = 11m, α 11 = 71 0 25’;

d = 13m, α 14 = 73 0 15’ ;

d = 15m, α 15 = 74 0 47’

d = 17m, α 17 = 76 0 05’;

d = 19m, α 19 = 77 0 11’ ;

d = 21m, α 21 = 78 0 09’;

d = 23m, α 23 = 78 0 58’;

d = 25m, α 25 = 79 0 21’ ;

d = 27m, α 27 = 80 0 18’

d = 29m, α 29 = 80 0 52’;

d = 31m, α 31 = 81 0 21’ ;

d = 33m, α 33 = 81 0 47’;

d = 35m, α 35 = 82 0 11’;

d = 37m, α 37 = 82 0 32’ ;

d = 39m, α 39 = 82 0 51’

d = 41m, α 41 = 83 0 09’;

d = 43m, α 43 = 83 0 25’ ;