THƯ GỬI CÁC CƠ QUAN KHOA HỌC, CÁC CÔNG TY CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT TUABIN GIÓ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

Kính gửi:  CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

                  ĐỒNG KÍNH GỬI:

                  Bộ khoa học & công nghệ.

                  Viện hàn lâm khoa học & công nghệ, cùng các viện nghiên cứu khoa học.

                  Các công ty chế tạo và xây dựng trang trại tuabin gió.

                  Cùng các bạn trên toàn thế giới.

Tôi là: Lai Ba At

  No. 32/24 Phan văn trường, Quận CauGiay, Ha Noi, VIET NAM

  ĐT: 0983796708; Fax: 0084 43 756 7532; Email: laibaat03@gmail.com

Kính thưa các quý vị:

   RẤT ĐÁNG TIẾC LÀ Công thức tính công suất cho tuabin gió cánh quạt được thiết lập bởi tất cả các nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới đang được áp dụng vào việc chế tạo tuabin gió cánh quạt từ trước tới nay (01/2017) đều bị sai. CỘI NGUỒN DẪN TỚI CÁC SAI LÂM là do các nhà khoa học cùng có quan niệm sai khi cho rằng vận tốc gió tại tuabin là v và sau tuabin là v2 có phương chiều trùng với phương chiều của vận tốc v1 của trường gió đặt tuabin. Thực tế hiển nhiên mà ta thấy được khi quan sát một chiếc chong chóng đặt trong một dòng khí đã nhuộm mầu, gió đi vào chong chóng sẽ chuyển động hỗn loạn, gió phía sau chong chóng cũng chuyển động hỗn loạn. Như vậy vận tốc gió tại tuabin và sau tuabin gió là không thể có giá trị xác định như các nhà khoa học đã đặt ra. Việc các nhà khoa học gán cho nó một giá trị để áp dụng vào các phương trình Vật lý khác nhằm tạo ra một đại lượng vật lý nào đó là mang tính nguỵ biện, việc này cần được làm sáng tỏ để khoa học nghiên cứu tạo nền tảng mới cho nghành sản xuất điện từ gió phát triển.

     Tôi gửi tới quý vị bài chứng minh sai lầm của các nghiên cứu về công suất của tuabin gió từ trước tới nay và gửi tới quý vị bản phát minh mới về công suất cho tuabin gió cánh quạt để quý vị phán xét và góp phần phát triển các nghiên cứu mới về gió, còn rất nhiều vấn đề cần phát triển mà cá nhân tôi không thể làm nổi.

    Tôi gửi cho quý vị một bảng góc nghiêng cho cánh tuabin gió có tốc độ biến đổi để quý vị chế tạo và thử nghiệm ngay cho các tuabin gió hiện tại(trong sáng chế PCT/VN2015/000007) Quý vị sẽ thấy công suất của tuabin gió tăng lên và thấy được tính đúng đắn của phát minh mới. Khi đó quý vị hãy liên hệ với tôi để tiếp cận sáng chế PCT/VN2016/000002 cho việc phát triển tuabin gió có tốc độ cố định, loại tuabin này có khả năng sản xuất điện từ gió có giá thành rẻ hơn rất nhiều (rẻ hơn khoảng 10 lần) so với hiện nay.

     Tôi hy vọng có sự hợp tác của quý vị để làm cho năng lượng gió phát triển nhằm giảm thiểu chi phí năng lượng và chống biến đổi khí hậu.

     Nhận được thư này mong quý vị hãy thông tin tới những đơn vị mà quý vị biết để cùng phát triển nhằm làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

   Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị.