About us

Trái đất của chúng ta đang bị đe doạ bởi khí thải CO 2 , Nó gây nên biến đổi khí hậu.

Nhưng có một nguồn năng lượng tái tạo rất lớn là năng lượng gió mà chúng ta đang

tốn rất nhiều tiền để phát triển mà kết quả thu được là rất nhỏ. Nguyên nhân là chúng

ta đi theo một phát minh sai từ trước tới nay.

Một hiện tượng tự nhiên mà chắc chắn chúng ta đều tưởng tượng được là khi một

dòng gió đã được nhuộm mầu bay song song thẳng vào phía trước một chiếc chong

chóng thì phía sau chong chóng gió chuyển động hỗn loạn, gió không còn bay song

song như phía trước chong chóng. (Điều này dễ dàng thực nghiệm với một dòng khói).

Hoạt động của chong chóng cũng giống như hoạt động của tuabin gió do đó gió phía

sau tuabin không thể chuyển động thẳng theo hướng như của gió phía trước tuabin.

Chỉ có Ngài Albert Betz và các nhà khoa học khi xây dựng công thức tính công suất

cho tuabin gió cho rằng gió phía sau tuabin chuyển động thẳng như gió phía trước

tuabin. Với một quan niệm sai lầm trái với quy luật tự nhiên như vậy nên công thức

tính công suất cho tuabin gió mà các nhà khoa học đưa ra là hoàn toàn sai.

Đây là một điều chưa từng xảy ra trên thế giới. Với công thức tính công suất sai dẫn

đến hiện nay tuabin gió trên toàn thế giới chế tạo không hợp quy luật tự nhiên và có

công suất thực nhỏ hơn công suất tính toán khoảng 10 lần. Điều này làm cho việc đầu

tư vào điện gió không hiệu quả gây tổn thất rất lớn cho tất cả các nước lắp đặt tuabin

gió. Tiền đầu tư cho điện gió chủ yếu từ chính phủ nên thiệt hại do toàn dân gánh chịu.

Trong trang Web này tác giả giới thiệu bài nghiên cứu về sai lầm đã xảy ra của các

nhà khoa học khi xây dựng công thức tính công suất của tuabin gió để quý vị tham

khảo và đóng góp ý kiến. Điều quan trọng nhất là mọi người cần cùng nhau tham gia

vào việc chỉ ra cái sai của công thức tính công suất cho tuabin gió mà thế gới đang sử

dụng để kêu gọi các chính phủ dừng sản xuất và lắp đặt tuabin gió như hiện nay nhằm

tránh gây thiệt hại cho quốc gia và cũng là cho chính mình. Việc chỉ ra các sai lầm của

công thức tính công suất cho tuabin gió không làm tổn hại tới uy tín của các nhà khoa

học, mà tác dụng của nó làm cho khoa học phát triển đúng hướng để phục vụ cuộc

sống của con người.

Trong trang Web này tác giả cũng giới thiệu các nghiên cứu mới về công suất của

tuabin gió và các sáng chế mới về tuabin gió để quý vị tham khảo và đóng góp xây dựng

nhằm hoàn thiện để phục vụ cho việc sản xuất điện từ gió có giá thành rẻ, mang lại lợi

ích thực sự từ nguồn năng lượng tái tạo, từ đó đóng góp tích cực vào việc chống biến

đổi khí hậu toàn cầu và làm cho trái đất ngày càng xanh hơn.